Dette er min første skrivelse til firmaet efter jeg forgæves har forsøgt at kontakte dem i flere dage telefonisk  hver gang fik jeg beskeden at XX  var ude at køre, men ville ringe tilbage. Dette skete dog aldrig